BEDRIFTSAVTALE

VISSTE DU AT...

Muskel- og skjelettsykdommer er den største enkeltårsak til sykefravær i Norge, rammer mer enn 1 million nordmenn og koster 255 milliarder i totale samfunnskostnader. 

Dette inkluderer kostnader til helsetjenester, tap av inntekter til stat og kommune som følge av såkalt «produksjonstap» ved sykefravær og uførhet, samt sykdomsbyrde for den enkelte – tap av kvalitetsjusterte leveår. Disse samfunnskostnadene er høyere enn for mange andre store sykdomsgrupper.

Lysaker Osteopati og Helse tilbyr flere løsninger for små og store bedrifter. Ta kontakt på mads@lysakerosteopatioghelse.no og vi skreddersyr en avtale som passer deres behov.

INVESTER I DINE ANSATTE IDAG!