COVID-19

RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN

Regjeringen konkluderte 7. april med at helsepersonell, herunder osteopater, fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt under forutsetning av at kravene i veileder for smittevern etterfølges. Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 

Lysaker Osteopati og Helse vil følge alle gjeldende retningslinjer. Dette medfører strenge renholdsrutiner på klinikken og vi oppfordrer alle pasienter til å holde avstand til andre på venterommet, vaske hender med håndsprit når du ankommer klinikken og hvis du føler deg syk eller er i karantene skal du ikke komme til behandling. Vi tar smitte på alvor og det settes av god tid mellom hver pasient. Det tilbys også kontaktløs betaling med kort eller faktura.

Er du usikker eller har spørsmål vedrørende behandling, vennligst ta kontakt på tlf: 900 80 199 eller på mail post@lysakerosteopatioghelse.no.

Ønsker du mer informasjon kan du lese veilederen i sin helhet på Helsedirektoratets side:  Smittevernforsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt